Văn bản mới
Nghị Định 119/2018/NĐ/CP ngày 12/09/2018 quy định về Hóa đơn điện tử

Ngày 12/09/2018 Chính phủ ban hành nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa , cung cấp dịch vụ...

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, thay thế hệ thống tài khoản kế toán theo QĐ 48...

Thông tư 200/2014/TT-BTC – Hệ thống tài khoản và biểu mẫu báo cáo tài chính

 Thông tư 200/2014/TT-BTC – Hệ thống tài khoản và biểu mẫu báo cáo tài chính ... 

Đính chính thông tư 200/2014/TT-BTC chế độ kế toán doanh nghiệp mới

Theo thông tin chúng tôi được cung cấp, hiện tại tài liệu thông tư 200/2014/TT-BTC chế độ kế toán doanh nghiệp mới đang lưu hành trên mạng có một số sai sót sau ...

Ý kiến khách hàng
  • Kế toán Trưởng Công ty DL Công Đoàn Long An Xem tiếp

  • "Qua kinh nghiệm kế toán 10 năm và kế toán trưởng... Xem tiếp

  • Luật sư Phạm Văn Khang - Công ty Luật Sông Việt... Xem tiếp

Liên hệ kinh doanh
Ms.Thanh
(028) 3589 9120
Mr.Nam
0913 111 616
Hỗ trợ kỹ thuật
Kỹ thuật 1
(028) 3947 0247
(Zalo QR)
Kỹ thuật 2
0914 363 247